NEWS  ::  RELEASES :: INSTRUMENTS :: HARD ART :: SOUND :: CATALOG :: LINKS ::  CONTACT
 
Polish version
 
 

 

:: new  in distro ::

ALGIZ - steel

 

EIHWAZ - steel

 

OTHALA - steel

 

"DURISAZ - big black"

 

"DURISAZ - big red"

 

"WUNJO- big black"

 

"WUNJO - big red"

 

"FEHU - big black"

 

"TIWAZ- big black"

 

"HAGALAZ- big red"

 

"OTHALA- big red"

 

"ALGIZ - big red"

 

"ALGIZ - gold"

 

:: C A T A L O G ::

 
  RUNES  
     
  :: A-I  ::  J-R  :: S-Z :: T-shirt ::  
         
         
This chapter with RUNES contain everything about runes from mythological and historic side. You can find here all symbols of the old runic writing. There are many theories about origin of the runic writining, their magical , religious ,spiritual, social and cultural meanings. Proposed runic symbols have only a mythological symbolics.
     
   
   
   
     
  :: Paches ::  
 

"ALGIZ - big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection.

Price:  3 EURO
     

"BERKANA- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.

Berkana rune symbolizes birth, life, death and rebirth cycle. Symbol of security and protection.

Price:  3 EURO
     

"DAGAZ- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.

Runa Dagaz jest symbolem  energetycznym, symbolem światła i żywiołem ognia. Runa przełomu oraz równowagi.

Price:  3 EURO
     

"DURISAZ - big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.

Runa Durisaz jest żywiołem ognia, symbolem energetycznym i ochronnym, to symbol Troli i ukrytych sił przyrody.

Price:  3 EURO
     

"EIHWAZ - big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.

Eihwaz rune is a vertical axis. It symbolizes the main stem of Yggdrasil. Symbol of power, mysteries of life and death.

Price:  3 EURO
     

"FEHU - big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.  

Runa Fehu to symbol władzy, bogactwa, siły i ognia, ale także symbol służy do ochronny. 

Price:  3 EURO
     

"HAGALAZ- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread.

Runa Hagalaz dosłownie znaczy grad. Jest energetycznym symbolem odrodzenia, symbolem wiedźm i czarownic.

Price:  3 EURO
     

"MANNAZ- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread. 

Runa Mannaz symbolizuje postęp i człowieczeństwo. Jest symbolem do zdobywania władzy i współtowarzyszy.

Price:  3 EURO
     

"OTHALA- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread. 

Othala rune symbolizes protection, the attachment to the motherland, is a symbol of the family-house and a symbol protecting before diseases.

Price:  3 EURO
     

"TIWAZ- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread. 

Runa Tiwaz to symbol wojownika, siły i mocy. Symbol sławy, zwycięstwa i sprawiedliwości. Tiwaz jest symbolem Boga Tyra.

Price:  3 EURO
     

"WUNJO- big black"

Black, height-11cm, width-8cm, sewn with white thread. 

Runa Wunjo jest runą odwracalną, symbolizuje zwycięstwo i powodzenie, jest symbolem ochronnym i stanowi także symbol szczęścia.

Price:  3 EURO
     
  ..........................................  

"ALGIZ - small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection. 

Price:  0,85 EURO
     

"BERKANA- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Berkana rune symbolizes birth, life, death and rebirth cycle. Symbol of security and protection.

Price:  0,85 EURO
     

"DURISAZ - small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Durisaz jest żywiołem ognia, symbolem energetycznym i ochronnym, to symbol Troli i ukrytych sił przyrody.

Price:  0,85 EURO
     

"DAGAZ- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Dagaz jest symbolem  energetycznym, symbolem światła i żywiołem ognia. Runa przełomu oraz równowagi.

Price:  0,85 EURO
     

"EIHWAZ - small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Eihwaz rune is a vertical axis. It symbolizes the main stem of Yggdrasil. Symbol of power, mysteries of life and death.

Price:  0,85 EURO
     

"FEHU - small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Fehu to symbol władzy, bogactwa, siły i ognia, ale także symbol służy do ochronny. 

Price:  0,85 EURO
     

"HAGALAZ- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Hagalaz dosłownie znaczy grad. Jest energetycznym symbolem odrodzenia, symbolem wiedźm i czarownic.

Price:  0,85 EURO
     

"MANNAZ- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Mannaz symbolizuje postęp i człowieczeństwo. Jest symbolem do zdobywania władzy i współtowarzyszy.

Price:  0,85 EURO
     

"OTHALA- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Othala symbolizuje ochronę, przywiązanie do ojczyzny, jest symbolem rodzinnego domu i symbolem chroniącym przed chorobami.

Price:  0,85 EURO
     

"TIWAZ- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Tiwaz to symbol wojownika, siły i mocy. Symbol sławy, zwycięstwa i sprawiedliwości. Tiwaz jest symbolem Boga Tyra.

Price:  0,85 EURO
     

"WUNJO- small black"

Black, height-4,5 cm, width-3,5 cm, sewn with white thread.

Runa Wunjo jest runą odwracalną, symbolizuje zwycięstwo i powodzenie, jest symbolem ochronnym i stanowi także symbol szczęścia.

Price:  0,85 EURO
     
..........................................
 
"ALGIZ - big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection.

Price:  3 EURO
 
     

"BERKANA- big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Berkana rune symbolizes birth, life, death and rebirth cycle. Symbol of security and protection.

Price:  3 EURO
     

"DAGAZ- big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Dagaz jest symbolem  energetycznym, symbolem światła i żywiołem ognia. Runa przełomu oraz równowagi.

Price:  3 EURO
     
 

"DURISAZ - big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Durisaz jest żywiołem ognia, symbolem energetycznym i ochronnym, to symbol Troli i ukrytych sił przyrody.

Price:  3 EURO
 
     
 
"EIHWAZ - big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Eihwaz jest pionową osią świata. Symbolizuje główny pień Yggdrasila. Symbol mocy, tajemnic życia i śmierci.

Price:  3 EURO
 
     

"FEHU - big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Fehu to symbol władzy, bogactwa, siły i ognia, ale także symbol służy do ochronny. 

Price:  3 EURO
     

"HAGALAZ- big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Hagalaz dosłownie znaczy grad. Jest energetycznym symbolem odrodzenia, symbolem wiedźm i czarownic.

Price:  3 EURO
     

"MANNAZ- big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Mannaz symbolizuje postęp i człowieczeństwo. Jest symbolem do zdobywania władzy i współtowarzyszy.

Price:  3 EURO
     

"OTHALA- big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Othala symbolizuje ochronę, przywiązanie do ojczyzny, jest symbolem rodzinnego domu i symbolem chroniącym przed chorobami.

Price:  3 EURO
     

"TIWAZ- big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Tiwaz to symbol wojownika, siły i mocy. Symbol sławy, zwycięstwa i sprawiedliwości. Tiwaz jest symbolem Boga Tyra.

Price:  3 EURO
     
 

"WUNJO - big red"

Red, height-11cm, width-8cm, sewn with black thread.

Runa Wunjo jest runą odwracalną, symbolizuje zwycięstwo i powodzenie, jest symbolem ochronnym i stanowi także symbol szczęścia.

Price:  3 EURO
 
     
  ..........................................  
 

"Shield - ALGIZ"

Black patch in the shape of the disk, height - 8 cm, width -6 cm, sewn with white thread and with grey thread the folia.

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection.

Price:  3 EURO
 
     
 

"Shield - OTHALA"

Black patch in the shape of the disk, height - 8 cm, width -6 cm, sewn with white thread and with grey thread the folia.

Othala rune symbolizes protection, the attachment to the motherland, is a symbol of the family-house and a symbol protecting before diseases.

Price:  3 EURO
 
     
  :: BROOCHES / pins ::  
     
 

"ALGIZ - gold"
Made from silver brooch covered the layer of gold. The height: 2 cm / brooch buttoned on the lock. Brooch is sold in the elegant velvet little box!

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection.

Price:  SOLD OUT
 
     
 

"EIHWAZ - gold"

Made from silver brooch covered the layer of gold. The height: 2 cm / brooch buttoned on the lock. Brooch is sold in the elegant velvet little box!

Eihwaz rune is a vertical axis. It symbolizes the main stem of Yggdrasil. Symbol of power, mysteries of life and death.

Price:  30 EURO
 
     
 

"ALGIZ - silver"

Made from silver. The height: 2 cm / brooch buttoned on the lock. Brooch is sold in the elegant velvet little box!

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection. 

Price:  26 EURO
 
     
 

"EIHWAZ - silver"

Made from silver. The height: 2 cm / brooch buttoned on the lock. Brooch is sold in the elegant velvet little box!

Eihwaz rune is a vertical axis. It symbolizes the main stem of Yggdrasil. Symbol of power, mysteries of life and death.

Price:  26 EURO
 
     
   
     
 

"ALGIZ - steel"

steel and polished pin / height-2 cm,

Algiz rune symbolizes protection and gallantry. Placed on spears and other weapons for glory and protection.

Price:  6,00 EURO
 
     
 

"EIHWAZ - steel"

steel and polished pin / height-2 cm,

Eihwaz rune is a vertical axis. It symbolizes the main stem of Yggdrasil. Symbol of power, mysteries of life and death.

Price:  6,00 EURO
 
     
 

"OTHALA - steel"

steel and polished pin / height-2 cm,

Othala rune symbolizes protection, the attachment to the motherland, is a symbol of the family-house and a symbol protecting before diseases.

Price:  6,00 EURO
 
     
 

"EIHWAZ - brass"

brass and polished pin / height-2 cm,

Eihwaz rune is a vertical axis. It symbolizes the main stem of Yggdrasil. Symbol of power, mysteries of life and death.

Price:  6,00 EURO
 
     
   
  ..........................................  
     
:: A-I  ::  J-R  :: S-Z :: T-shirt ::
     
new Beast Of Prey:
HARD ART 11- magazyn / informator kultury niezależnej
 
HARD ART 10- magazyn / informator kultury niezależnej
 
MORDFABRIK- "Obscure the Sun" CDR 2014
 
HARD ART 09 - magazyn / informator kultury niezależnej
 
IN SCISSORS - "The Circus of Ichneumons" CD 2014
 
ELECTRIC URANUS / XNAVI:ET  - "Voices of the Cosmos II" digipack  CD 2013
 
NEWS  ::  RELEASES :: INSTRUMENTS :: HARD ART :: SOUND :: CATALOG :: LINKS ::  CONTACT
 
© copyright 2005  Wszelkie prawa zastrzeżone. BEAST OF PREY 2016